Energiezuinige verwarming

Is infrarood verwarming als hoofdverwarming energiezuinig?

Om deze vraag te beantwoorden, is het noodzakelijk dat men zich de vraag stelt wat het energetisch betekent om een lokaal of een woning te verwarmen.

Het verwarmen van een lokaal waar dagelijks wordt in geleefd (living, keuken, bureel) en dat dus een verwarmingssysteem nodig heeft als hoofdverwarming om het nodige comfort te creëren, komt neer op het aanvoeren van een voldoende hoeveelheid warmte-energie in dat lokaal of die woning. Het is immers het lokaal of de woning die deze energie vraagt.

Wanneer we het lokaal kunnen opwarmen, en we vertoeven ons nadien in dat lokaal, dan voelen we dat aan als comfortabel.

Dit kan gebeuren door toevoer van warme lucht, nadeel : convectie ( dus luchtverplaatsing, tocht )…of door gebruik te maken van warmte-energie uit warmte-straling : infrarood warmte

  • Bij warme-lucht verwarmingssystemen heeft men steeds een combinatie nodig van : elektriciteit en stookolie, of elektriciteit en gas om een derde element namelijk “water” op te warmen, en dit opgewarmde water te sturen door een kring van waterleidingen teneinde de radiatoren te bereiken. Er treden dus bij dit hele proces een enorme aantal verliezen op door telkens die omzettingen van iets naar iets anders te brengen, vooraleer het doel wordt bereikt. Het uiteindelijke doel is warmtelucht in dat lokaal aan te voeren.
  • Helaas stijgt deze warme lucht, en wordt nergens opgeslagen in de ons omringende objecten en materialen zoals muren, vloeren, meubilair, enz. De lokalen dienen dan ook bijzonder te worden geïsoleerd om die warme lucht niet meteen te verliezen.

Dit proces dient continu warme lucht aan te voeren, zodat er zich aan het plafond een zeer warme lucht bevindt, terwijl er aan de vloer een beduidend lagere temperatuur wordt gemeten…..het gevolg van de stijgende warme lucht, hetgeen men noemt “convectie”. Er heerst dus continu convectie in dat lokaal of die woning.

  • Bij warme lucht verwarmingssystemen is er steeds een verbranding in de zogenoemde “brander”. Een verbranding kan enkel plaats vinden wanneer er zuurstof wordt onttrokken uit de omgeving, met als resultaat dat er een uiterst gevaarlijk residu achter blijft in de vorm van koolstof-dioxide CO2 of koolstof-monoxide CO. Zeer slecht voor het milieu tegelijkertijd. Eigenlijk uit oogpunt van energieverbruik en ons milieu niet interessant !.
  • Bij warmtepompen is dit echter niet het geval. Hier wordt er in de meeste gevallen eveneens warme lucht geproduceerd, maar zonder de verbranding van fossiele brandstoffen. Het is echter zo dat deze een uiterst dure oplossing is, tenminste indien de berekeningen worden gerespecteerd om de goede rendementen te kunnen garanderen. Vraag stelt zich : krijg ik het warm genoeg in mijn lokalen, zoals bijvoorbeeld de badkamer? , wat indien er storingen optreden? , welke kunnen de herstelkosten zijn? , etc. Blijft echter het probleem van de convectie.
  • Bij warmte stralingspanelen, wordt de warmte energie opgewekt door elektrische stroom door een weerstand te leiden. Daarom is infrarood verwarming ook een elektrische verwarming maar absoluut geen directe elektrische verwarming. De glazen frontplaat van het Nord Rhein Energy infrarood verwarmingspaneel wordt door warmtegeleiding opgewarmd. Het is de glazen frontplaat die de warmte afstraalt, en dus infraroodwarmte afgeeft aan het lokaal. De energie-omzetting van elektrische energie naar warmte-energie heeft hier nauwelijks verliezen. De warmte-energie wordt dus in het lokaal zelf geproduceerd waar men de warmte nodig heeft als hoofdverwarming. Indien er voldoende warmte-energie kan worden afgestraald, dan wordt deze warmte opgenomen in de omliggende objecten en materie, precies zoals de straling van de zon dit onophoudelijk doet. Dit dient te gebeuren totdat er een temperatuur evenwicht opgebouwd wordt tussen het stralingspaneel en die objecten en materie in het lokaal. Het is vanaf dat ogenblik dat er geen constante warmte-energie meer dient te worden geproduceerd en dus wordt er ook niet meer constant stroom verbruikt, waardoor het ganse systeem energiezuinig wordt. Het komt er dus op aan om voldoende warmte-energie aan te voeren, en dus is ook hier de berekening ervan van zeer groot belang. Uiteraard speelt de warmte-opname-capaciteit van de objecten en de materie ( inertie ) in de lokalen een belangrijke factor.

Deze vorm van verwarmen als hoofdverwarming zorgt ervoor dat de temperaturen op verschillende plaatsen in het lokaal een minimale afwijking vertonen waardoor er nagenoeg geen convectie ontstaat, en waardoor er dus een veel aangenamer en comfortabeler klimaat heerst dan bij een klassieke centrale verwarmingssysteem.