Infrarood vs centrale verwarming

  • Bij een centrale verwarming is er steeds een schouw te voorzien. Deze vereist een verplicht jaarlijks onderhoud, zoniet is men niet in regel met de brandveiligheid in uw woning of kantoor of andere. Dit brengt een extra jaarlijkse kost met zich mee, in tegenstelling tot infrarood verwarmingspanelen waar totaal geen onderhoud te voorzien is.
  • De initiële aanschafkost van een centraal verwarmingssysteem is zeer duur, en dit omwille van alle componenten. Een brander, een ontstekingsmechanisme, leidingwerk, radiatoren, een brandstoftank ( in geval stookolie ), en de dure werkuren om een dergelijk systeem te installeren. In vele gevallen dient de brandstoftank voorzien te worden van een bekuiping. Deze brandstoftank dient eveneens gekeurd te worden, en dit regelmatig. De aanschafkost en installatie van de Nord Rhein Energy infrarood verwarmingspanelen is beduidend lager.
  • Indien een centraal verwarmingssysteem in storing valt, dan is niet alleen de volledige woning of het burelencomplex onverwarmd, maar dan is er een interventie nodig van gespecialiseerde techniekers met als gevolg een behoorlijk dure rekening. Bij onze infrarood panelen wordt elke ruimte apart gecontroleerd en geregeld. Bij eventuele storing van een toestel ( hetgeen zeer zeldzaam is ) zal men nog steeds zich kunnen verwarmen via andere aanwezige toestellen in de woning. In een hospitaal, of kindercrèche, of andere zou het een ramp zijn indien het centrale verwarmingssysteem zou uitvallen. Een backup verwarmingssysteem voorzien, is een oplossing, maar kost uiteraard handen vol geld. Niets van dat alles bij het gebruik van onze infrarood verwarmingspanelen.
  • Vermits niet elke ruimte in een woning of appartement of burelencomplex op dezelfde manier dient te worden verwarmd, is een temperatuurregeling per lokaal de enig mogelijke zuinige verwarmingsoplossing, en dus is infrarood verwarming de ideale oplossing voor energiezuinigheid.
  • Een centraal verwarmingssysteem vereist steeds een lokaal in je woning of appartement dat opgeofferd dient te worden, wetende dat elke m² in een woning een zeer dure m² is. Bij renovaties kan men dank zij toepassing van infrarood verwarmingspanelen dus extra ruimte besparen, die daardoor voor andere doeleinden kan gebruikt worden.
  • Bij elk centrale verwarmingssysteem wordt er ook water gebruikt. De kans is dus zeer groot dat er kalkvorming achterblijft in de leidingen die naar de radiatoren gaat. Niet enkel warmteverliezen hierdoor, maar tevens ook rendementsverliezen over de jaren heen. Bij de Nord Rhein Energy infrarood verwarmingspanelen is er absoluut geen water in omloop, en kan zich dus niets voordoen van die aard. De panelen behouden hun rendement hun hele leven lang.